Harmonogram

Termín soutěže bude vyhlášen v průběhu roku 2018.

Účast v soutěži

Soutěžícím musí být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Tým může v soutěži reprezentovat vždy pouze jedna fyzická osoba. Soutěžní video musí být dlouhé maximálně 3 minuty.

Přihlášení

Zájemci se do soutěže registrují vyplněním online přihlášky a zasláním videa ve formátu podporovaném YouTube.

Zařazení do finále

Z přihlášek vyhovujících pravidlům bude vybráno až 20 videí, o kterých nechá pořadatel hlasovat veřejnost.

Výběr vítěze

Odborná porota následně s přihlédnutím k hlasování veřejnosti vybere vítěze.

Výhra

Vítězné video získá od NF Neuron finanční prémii 100 000 korun a spolu s ní pomoc se zviditelněním snímku.