Harmonogram

Do soutěže je možné se přihlásit od 1. 10. 2016 do 15. 1. 2017.
Hlasování veřejnosti probíhá od 13. 2. do 28. 2. 2017.
Odborná porota vybere vítěze do 15. 3. 2017.

Účast v soutěži

Soutěžícím musí být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Tým může v soutěži reprezentovat vždy pouze jedna fyzická osoba. Soutěžní video musí být dlouhé maximálně 3 minuty.

Přihlášení

Zájemci se do soutěže registrují vyplněním online přihlášky a zasláním videa ve formátu podporovaném YouTube.

Zařazení do finále

Z přihlášek vyhovujících pravidlům bude vybráno až 20 videí, o kterých nechá pořadatel hlasovat veřejnost.

Výběr vítěze

Odborná porota následně s přihlédnutím k hlasování veřejnosti vybere vítěze.

Výhra

Vítězné video získá od NF Neuron finanční prémii 100 000 korun a spolu s ní pomoc se zviditelněním snímku.