Barbora Prágerová

Barbora Prágerová

Studuje Teorii a dějiny dramatických umění na FF UPOL, podílí se na dramaturgii festivalu Academia Film Olomouc a je koordinátorkou projektu Akademická čtvrthodinka. Režíruje populárně vědecké videa, ve kterých pedagogové FF UPOL hovoří o aktuálních tématech z pohledu humanitních a sociálních věd.

Petr Jan Juračka

Petr Jan Juračka

Je vědeckým pracovníkem, fotografem a dokumentaristou na Přírodovědecké fakultě UK. Profesionálně se věnuje fotografii vědy, časosběru a mikrofotografii. V současné době má svou vlastní rubriku „Petrova divočina“ v rámci televizního magazínu Víkend na Nově.

Lucie Česálková

Lucie Česálková

Filmová historička působící na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU v Brně, badatelsky se zabývá dějinami a současností českého dokumentárního filmu. Je šéfredaktorkou filmovědného časopisu Iluminace, který vydává Národní filmový archiv.

Linda Arbanová

Linda Arbanová

Věnuje se filmovému umění a jeho didaktice v rámci výtvarné výchovy. Je koordinátorkou a lektorkou vzdělávacího projektu pražských artových kin Aero, Světozor a Oko s názvem Aeroškola. V rámci tohoto projektu realizuje školní i mimoškolní vzdělávací projekty zaměřené na filmovou a audiovizuální výchovu.

Hana Křepelková Rezková

Hana Křepelková Rezková

Je výkonnou ředitelkou NF Neuron, členkou umělecké rady FAMU a v oblasti vědeckého filmu vede mezinárodní vzdělávací program Camp 4 Science. Přes deset let vedla programy Institutu dokumentárního filmu, působila jako Head of Studies kavkazského workshopu Caucadoc a působí jako dramaturgyně a tutorka různých mezinárodních filmových programů.