Cena Neuron Prima ZOOM

- pro nejlepší video -

Více informací o novém kole soutěže již brzy!

Cena Neuron Prima ZOOM je soutěž Nadačního fondu Neuron v partnerství s Prima ZOOM.
Cílem je přiblížit dobrodružství vědy tou nejlépe srozumitelnou audiovizuální formou.

Vítězné video 2016 - Forenzní genetika
autor: Halina Šimková

O soutěži Cena Neuron Prima ZOOM pro nejlepší video

Vítězové ročníku 2015

Vítěz ročníku 2014

Nadační fond Neuron vyhlašuje soutěž o Cenu Neuron Prima ZOOM, do které se mohou přihlásit jednotlivci i týmy se svými videi.

  • Hlavní výhra 100 000 korun

    Vítěz, kterého vybere odborná porota, získá od NF Neuron finanční prémii 100 000 korun a spolu s ní pomoc se zviditelněním snímku

  • Podpora vědeckého výzkumu

    Šanci na úspěch mají ta videa, která audiovizuální formou přiblíží konkrétní vědecký výzkum, nebo vědeckou optikou rozkryjí obecné fenomény světa okolo nás. Obor ani směr vědeckého výzkumu nerozhoduje, věříme totiž, že nové objevy čekají všude.

  • OBRAZY A POZNÁNÍ

    Už Komenského přelomová učebnice Orbis pictus ukázala, jak obrazy pomáhají porozumět světu kolem nás. Audiovizuální forma je tím nejlepším nástrojem pro přiblížení nových objevů a zákonitostí – práce s emocemi a vyprávěním podněcuje divákovu zvědavost a touhu poznávat.

Pravidla Soutěže Cena Neuron Prima Zoom

Harmonogram soutěže

Do soutěže je možné se přihlásit od 10. 11. 2015 do 15. 2. 2016.
Hlasování veřejnosti probíhá v termínu 1.–30. 3. 2016.
Odborná porota vybere vítěze do 30. 4. 2016.
Cena Neuron Prima ZOOM a šek na 100 000 korun budou slavnostně předány 18. 5. 2016.

Účast v soutěži

Soutěžícím musí být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Tým může v soutěži reprezentovat vždy pouze jedna fyzická osoba. Soutěžní video musí být dlouhé maximálně 3 minuty.

Přihlášení do soutěže

Zájemci se do soutěže registrují vyplněním on-line přihlášky a zasláním odkazu na video (YouTube nebo Vimeo).

Postup do finále

Z přihlášených videí vyberou zástupci NF Neuron 20 snímků, které budou předány k posouzení odborné porotě.

Výběr vítěze

Vítěze vybere odborná porota z dvaceti finalistů s přihlédnutím k hlasování veřejnosti.

Výhra

Vítězné video získá od NF Neuron finanční prémii 100 000 korun a spolu s ní pomoc se zviditelněním snímku

Kompletní znění pravidel Soutěže Cena Neuron Prima Zoom

ODBORNÁ POROTA

Člen poroty 1

Zdeněk Holý

producent

Působil jako šéfredaktor časopisu Cinepur, později jako ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění. V současnosti je producentem ve společnosti Vernes. Jako scenárista a producent je mimo jiné podepsán pod populárně naučným snímkem Čí je moje dítě, který získal dvě ze tří českých cen na AFO 2014. Od května 2016 nastupuje na pozici děkana FAMU.

Člen poroty 1

Petr Jan Juračka

vědecký pracovník

Petr Jan Juračka je vědeckým pracovníkem, fotografem a dokumentaristou na Přírodovědecké fakultě UK. Kromě své doktorské práce se profesionálně věnuje fotografii vědy, časosběru a mikrofotografii. V současné době má svou vlastní rubriku „Petrova divočina“ v rámci televizního magazínu Víkend na Nově.

Člen poroty 1

Hana Křepelková Rezková

vedoucí projektů v NF Neuron

V současné době vede projekty v NF Neuron a v oblasti vědeckého filmu vede mezinárodní vzdělávací program Camp 4 Science. Přes deset let vedla programy Institutu dokumentárního filmu, působila jako Head of Studies kavkazského workshopu Caucadoc a působí jako dramaturgyně a tutorka různých mezinárodních filmových programů.

Člen poroty 1

Jakub Ráliš

programový ředitel AFO Olomouc

Vystudoval filmovou vědu a filosofii v Olomouci a Haifě. Zabývá se pedagogikou, popularizací vědy nejen prostřednictvím filmu a dějinami vědy ve spojení s filosofií. V současné době působí jako programový ředitel Academia Film Olomouc a programový vedoucí centra popularizace Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Člen poroty 1

Kateřina Traburová

studentka FAMU

Kateřina Traburová je 22letá studentka Produkce na pražské FAMU a členka vítězného týmu 2. ročníku soutěže Neuron Prima Zoom 15. Má za sebou širokou škálu filmových projektů, od kratších spotů a znělek, přes reklamy, až k celovečerním filmům. Působí také jako produkční divadelních, tanečních, či multi-žánrových představení.

Vítězná videa předešlých ročníků

Ročník 2015

Vliv stresu na imunitu

Autoři: Kateřina Traburová a Šimon Štefanides

Ročník 2014

Tajemná Efipia

Autor: Petr Jan Juračka

Partneři Ceny Neuron Prima ZOOM pro nejlepší video

Prima Zoom AFO - academia film Olomouc Přírodovědci.cz eAdvokacie

Pořadatel soutěže

Nadační fond Neuron na podporu vědy
Tržiště 366/13 Praha 1 118 00
IČ: 01871188
Zapsaný v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1054
Tel.: +420 273 132 651
Email: info@nfneuron.cz
www.nfneuron.cz

Chcete se zúčastnit soutěže o Cenu Neuron Prima ZOOM pro nejlepší video? Přihlaste svoje video!